top of page

TriTanium     лакови

- Три регии на дејство на лакот:

  • Антериорна регија - послаби сили слична на Therma Ti

  • Премоларна регија - умерени сили (за придвижување на премоларите)

  • Моларна регија - појаки сили слични на NiTi (за придвижување на моларите)

- Поголеми временски интервали помеѓу контролите

- Исклучително удобен за пациентот

тм

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Ул. Поп Богомил 17,

Карпош, Скопје

Choose the best quality & prices

bottom of page