top of page

Тanzo    Premium лакови

-  Изработен од CuNiTi легура

-  Произведува лесни до умерени сили кои овозможуваат одлични резултати                                                    и исклучителна удобност за пациентот

-  Флексибилноста на лакот и отпорноста од трајна деформација, овозможува негово                                        дејство подолг временски период без потреба од чести промени

тм

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Ул. Поп Богомил 17,

Карпош, Скопје

Choose the best quality & prices

bottom of page