top of page

LP брекети

-  Брекети со мали димензии и ултра ниска профилна висина

-  Во себе ги содржат најдобрите карактеристики од мини брекетите

-  Дизајнирани со единствена технологија на дијагонален торк и дијагонална ангулација

-  Исклучително удобни за пациентите но и за ортодонтите во нивната секојдневна пракса

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Ул. Поп Богомил 17,

Карпош, Скопје

Choose the best quality & prices

bottom of page