top of page

Empower ® 2 Метални самолигирачки брекети

Empower Dual activation system                              

-  Најдобрите самолигирачки брекети во светот - спој на интерактивни и пасивни брекети во еден систем

-  Одлична антериорна контрола

-  Помала фрикција во постериорната регија

-  Зголемена контрола на торкот и ротацијата во завршната фаза од ортодонтскиот третман

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
bottom of page