top of page

Цвик клешта за меки жици и лигатури (Mini Pin and Ligature Cutter) max: .012

Цвик клешта за меки жици и лигатури (Pin and Ligature Cutter) max: .015

WeingartPlier 

WeingartPlier - long handle

Цвик клешта за дебели жици (Hard Wire Cutter) max: .022 x .028

 Клунаста клешта (Bird Beak Plier)

Дистална цвик клешта-со долги работн краци (Shear and Hold Distal End Cutter-long handle)       

Max:.021 x .025

Omega Loop Forming Plier

V bending plier

Arch Hook Crimping Pliers 

Клешта за вадење прстени

Клешта за дебондирање брекети

Полуга за поставување                  на прстени 

Држач за брекети

bottom of page